لیست قیمت پرده زبرا و کرکره

لیست قیمت پرده زبرا - لیست قیمت پرده کرکره - لیست قیمت انواع پرده - قیمت پرده زبرانو - قیمت پرده شید زبرا - قیمت پرده ایرانی - قیمت پرده خارجی - قیمت پرده افقی - قیمت پرده فلزی - قیمت پرده آلومینیومی - قیمت پرده 16 میل - قیمت پرده 25 میل - قیمت پرده جدید - قیمت هر متر پرده

برای مشاهده لیست قیمت پرده وارد وبسایت چوبینه شوید.

چهار‌شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

لیست قیمت پرده زبرا و کرکره


در این صفحه تازه ترین لیست قیمت پرده زبرا و کرکره را مشاهده می نمائید، این لیست قیمت همواره به روز رسانی می شود و معتبر می باشد.

+ برای مشاهده تصاویر، روی نام کالای مورد نظرتان کلیک کنید.

+ قیمت به تومان و مربوط به هر متر مربع می‌باشد.

 

پرده کرکره,پرده فلزی,کرکره آلومینیومی

لیست قیمت پرده کرکره

نام کالا کدها بدون نصب

پرده کرکره کالرز 25 میل ساده

 P - 1 - 2 - 3 - 7 - 9 - 15 - 16

18 - 19 - 20 - 21 - 30 - 33 - 34

35 - 36 - 37 - 38 - 41 - 80 - 80/1

91 - 92 - 100 - 110 - 111 - 1021

1022 - 134 - 136 - 141 - 146

186 - 211 - 212 - 490 - 491

1287 - 3564 - 705

59.000 تومان

پرده کرکره کالرز 25 میل چکشی و متالیک

PG - 7000 - 7001 - 7002 - 7003

7005 - 7007 - 5 - 12 - 2101

4457 - 9199 - 9312 - 8161

2241 - 2188 - 6219 - 2287 - 2020

63.000 تومان

پرده کرکره کالرز 25 میل پرفراژ

PG - 101 - 158 - 164 - 165

167 - 538 - 908

64.000 تومان

پرده کرکره کالرز 25 میل براش و صدفی و طرح چوب

PG - 71 - 72 - 73 - 82 - 83 - 85

86 - 87 - 88 - 89 - 93 - 94 - 95

96 - 98 - 972 - 973 - 974

8163 - 8164 - 8165 - 8166

PB - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59

67.000 تومان
پرده کرکره کالرز 25 میل 2 رنگ PG - 972 - 973 - 974 76.000 تومان

پرده کرکره کالرز 16 میل ساده

PG - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9

15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21

21/1 - 22 - 26 - 29 - 29/1 - 30

32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 40

41 - 42 - 44 - 45 - 47 - 48 - 60

80 - 80/1 - 86 - 91 - 91/1

92 - 100 - 1021 - 1022 - 110

111 - 136 - 141 - 141/1 - 146

1461/1 - 211 - 212 - 490

491 - 1287 - 705 - 3564

61.000 تومان

پرده کرکره کالرز 16 میل چکشی و متالیک

PG - 7000 - 7003 - 2101

4457 - 2287 - 9312 - 2188

8161 - 2241 - 6219 - 9199

65.000 تومان

پرده کرکره کالرز 16 میل پرفراژ

P - 101 - 158 - 164 - 167

538 - 908

66.000 تومان

پرده کرکره کالرز 16 میل براش و صدفی و طرح چوب

PG - 82 - 83 - 85 - 93 - 94 - 95

96 - 972 - 973 - 974

PB - 52 -53 - 54 - 55 - 56

71.000 تومان
پرده کرکره کالرز 16 میل 2 رنگ PG - 972 - 973 - 974 80.000 تومان

پرده کرکره سان 25 میل ساده

200 تا 208 70.000 تومان

پرده کرکره سان 25 میل لوکس

209 تا 220 64.000 تومان

پرده کرکره سان 25 میل پرفراژ

240 تا 248 78.000 تومان

پرده کرکره سان 25 میل براش

260 تا 269 82.000 تومان

پرده کرکره سان 25 میل طرح چوب

280 تا 293 85.000 تومان

پرده کرکره سان 16 میل ساده

100 تا 108 73.000 تومان

پرده کرکره سان 16 میل لوکس

109 تا 120 76.000 تومان

پرده کرکره سان 16 میل پرفراژ

140 تا 148 82.000 تومان

پرده کرکره سان 16 میل براش

160 تا 169 85.000 تومان

پرده کرکره سان 16 میل طرح چوب

180 تا 193 88.000 تومان

 

پرده زبرا

لیست قیمت پرده زبرا

نام کالا کدها بدون نصب
پرده زبرا فلکس

SN

201 تا 224

90.000 تومان
پرده زبرا فلکس

SN168 و SN146

01 تا 04

230.000 تومان
پرده زبرا فلکس

SN180 و SN170

01 تا 04

231.000 تومان
پرده زبرا فلکس

SN181 و SN118

01 تا 04

232.000 تومان
پرده زبرا فلکس

SN65

02 تا 05

233.000 تومان
پرده زبرا فلکس

SN126

01 تا 04

248.000 تومان
پرده زبرا فلکس

SN12029

612 تا 623

260.000 تومان
پرده زبرا فلکس

SN2126

01 تا 07

168.000 تومان
پرده زبرا فلکس

SN2122

01 تا 08

190.000 تومان
پرده زبرا فلکس

SN2120

01 تا 10

240.000 تومان
پرده زبرا فلکس

SD

101 تا 114

99.000 تومان
پرده زبرا فلکس

SD.516

101 تا 115

105.000 تومان
پرده زبرا فلکس

SO48

01 تا 06 و 11

113.000 تومان
پرده زبرا فلکس

SJ.525

102 تا 118

119.000 تومان
پرده زبرا فلکس

SD1750

01 تا 07

139.000 تومان
پرده زبرا فلکس

SJ.519

101 تا 107

147.000 تومان
پرده زبرا فلکس

SJ.528

102 تا 111
148.000 تومان
پرده زبرا فلکس

SJ.530

104 تا 107

149.000 تومان
پرده زبرا فلکس

SJ.527

103 تا 112

150.000 تومان
پرده زبرا فلکس

SJ.531

105 تا 109

151.000 تومان
پرده زبرا فلکس

SJ.533

101 تا 120

152.000 تومان
پرده زبرا فلکس

YJ

801 تا 805

168.000 تومان
پرده زبرا فلکس

SD719

01 تا 09 و 10 و 11

169.000 تومان
پرده زبرا فلکس

SD1750

01 تا 07

170.000 تومان
پرده زبرا فلکس

TU

110 تا 116 و 123 تا 127

143.000 تومان
پرده زبرا فلکس

UJ

07 تا 123

175.000 تومان
پرده زبرا فلکس

ZB

تمام کدها

220.000 تومان
پرده زبرا فلکس

MD

201 تا 203 و 209 تا 214 و 239 تا 248

151.000 تومان
پرده زبرا فلکس

MD

215 تا 218

245.000 تومان
پرده زبرا لوکس

SD00198

115.000 تومان
پرده زبرا لوکس

SD425 - 1590.1616.1771

S0486.487

S0488.489 - S0492.493

S0490.491

S0048 - S0037 - S0455

SD01025.6.7

155.000 تومان
پرده زبرا لوکس

1774و1787 -SJ634 - SD00525 S0104

S0306 - S0127.162

SD755 - SJ01240

SJ01241 - SJ00904 (910.911)

165.000 تومان
پرده زبرا لوکس

SD01750 - 1696

SD00883 - SJ01689 - SD01745

SD00719 - 1697 - SNJ2110

175.000 تومان
پرده زبرا لوکس

ZK48006 - SJ01773 - SNJ2003

SNJ2084 - SJ01771 - 1224 - 1238

SNJ2126

SD01306 - SP.H.S1164

(1178.1182.1186.1187)

185.000 تومان
پرده زبرا لوکس

ZB12029 - SND2008

SNJ2121 - SNJ2120

SNJ2122 - TR05-09

195.000 تومان
پرده زبرا لوکس

ZB12003 (12005.12006) - TR110-320

ZB48012 (48022.ZP24102)

TR190-380 - S301-317

TR420-500 - TR250-310

TR140-390 - TR330-400

205.000 تومان
پرده زبرا لوکس

ZBB12001 (12005.24002.24008)

SJ01380

SJ01348.49 - SJ01085

SJ01375.76 - SJ01341

215.000 تومان
پرده زبرا لوکس

SN2301565 - SN23228146

SN23228180

SN23228181 - SN23228170

SN23228186

SN23015118 - SN23015126

SP.H.S1397

225.000 تومان

 

کاغذ دیواری پوستری منظره ویزارد

 

چند نکته مهم :

+ سفارش‌های کمتر از 1.5 متر، در فاکتور 1.5 متر مربع محاسبه می‌شوند.

+ هزینه نصب 1 عدد پرده زبرا یا کرکره 70 هزار تومان می باشد و به ازای هر عدد 20 هزار تومان اضافه می شود.

+ یراق مورد نیاز برای نصب پرده (رایگان) به همراه پرده برای مشتریان ارسال می گردد و به آسانی توسط خود مشتری قابل نصب می باشد.

+ کلیه محصولات چوبینه با کمترین هزینه به سراسر کشور ارسال می گردد.

+ هیچ گونه کرایه‌ای در قیمت محصولات لحاظ نشده است، لذا کرایه حمل کلیه اجناس از انبار تا محل مورد نظر به عهده خریدار می‌باشد.


فریبا فروغی در تاريخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ گفته:

پرده اتاق خواب طرح کرکرهای میخواستم متراژ 160در160

سلام ، برای مشاهده تصاویر ، روی بنر تصاویر پرده کرکره کلیک نمائید.
دیدگاه خود را بیان کنید