کاغذدیواری

طراحی وب سایت

 • محصولات جدید چوبینه را در سایت جدید چوبینه ببینید، روی تصویر کلیک نمائید.

  محصولات جدید چوبینه را در سایت جدید چوبینه ببینید، روی تصویر کلیک نمائید.

هشدار در رابطه با ضمانت نامه کتبی کالاها ، اینجا کلیک کنید.

 

 

نام کالا : پارکت لمینت کرونوتکس / PARQUET KRONOTEX / LAMINATE  KRONOTEX

شرکت سازنده پارکت لمینت کرونوتکس : گروه صنعتی کرونوتکس

کشور سازنده پارکت لمینت کرونوتکس : آلمان

استاندارد پارکت لمینت کرونوتکس : AC4

کلاس پارکت لمینت کرونوتکس : 32

ضخامت پارکت لمینت کرونوتکس : 8 میلیمتر

عرض پارکت لمینت کرونوتکس : 19.3 سانتیمتر

طول پارکت لمینت کرونوتکس : 138 سانتیمتر

تعداد تایل در هر بسته : 8 عدد

سطح پوشش هر بسته : 2.131 متر مربع

قیمت پارکت لمینت کرونوتکس : لیست قیمت پارکت لمینت

مشاهده سایر پارکت لمینت های دکوراسیون چوبینه : انواع پارکت لمینت

--------------------------------------------------------------------------

لمینت کرونوتکس کد D437

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس : D437

 

 

لمینت کرونوتکس کد D406

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس : D406

 

 

لمینت کرونوتکس کد D644

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس : D644

 

 

لمینت کرونوتکس کد D643

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس : D643

 

 

لمینت کرونوتکس کد D725

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس : D725

 

 

لمینت کرونوتکس کد D654

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس : D654

 

 

لمینت کرونوتکس کد D854

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس : D852

 

 

لمینت کرونوتکس کد D742

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس : D742


 

لمینت کرونوتکس کد D1404

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D1404

 

 

لمینت کرونوتکس کد D1372

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D1372

 

 

لمینت کرونوتکس کد D1460

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D1460

 

 

لمینت کرونوتکس کد D1412

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D1412

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2304

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2304

 

 

لمینت کرونوتکس کد D1496

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D1496


 

لمینت کرونوتکس کد 2427

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2427

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2404

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2404

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2457

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2457

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2450

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2450

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2731

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2731

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2730

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2730


 

لمینت کرونوتکس کد D2778

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2778

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2777

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2777

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2791

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2791

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2781

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2781

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2928

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2928

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2829

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2829


 

لمینت کرونوتکس کد D2930

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2930

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2929

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2929

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2949

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2949

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2943

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2943

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2957

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2957

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2955

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2955


 

لمینت کرونوتکس کد D2980

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2980

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2959

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2959

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2985

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2985

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2984

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2984

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2990

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2990

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2986

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2986


 

لمینت کرونوتکس کد D3066

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D3066

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2991

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2991

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2940

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2940

 

 

لمینت کرونوتکس کد D3068

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D3068

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2961

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2961

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2958

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2958


 

لمینت کرونوتکس کد D3007

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D3007

 

021-44356273 - پارکت لمینت کرونوتکس (اصل آلمان)

پارکت آرتا

چهار‌شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶|۱۳:۰۰
بازدید روز ۲۹۹۳۱
بازدید دیروز ۶۷۴۰۱
بازدید ماه ۲۳۷۹۱۴
بازدید کل ۲۵۸۹۴۶۵۱
افراد آنلاین ۲۴۴
کليه حقوق مادی و معنوی اين وب سايت برای شرکت چوبينه محفوظ می باشد.