دیوارپوش PVC پارس PARS

ارزان ترین دیوارپوش موجود در بازار,دیوارپوش پارس

ارزانترین دیوارپوش پی وی سی PVC موجود در بازار - دیوارپوش پارس فقط در چوبینه

سه‌شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

دیوارپوش PVC پارس PARS


برای مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک کنید.

شرکت چوبینه خدمات نصب دیوارپوش ندارد و این کالا را بدون نصب به فروش می رساند.

شرکت چوبینه خدمات نصب دیوارپوش ندارد و این کالا را بدون نصب به فروش می رساند.

شرکت چوبینه خدمات نصب دیوارپوش ندارد و این کالا را بدون نصب به فروش می رساند.

شرکت چوبینه خدمات نصب دیوارپوش ندارد و این کالا را بدون نصب به فروش می رساند.

توجه!

در این صفحه تصاویر 2 برند دیوارپوش PVC بارگذاری شده است، قسمت اول مربوط به تصاویر دیوارپوش PST و قسمت دوم مربوط به دیوار پوش پارس فریم می باشد، این دو برند از نظر کیفیت و مشخصات فنی و ظاهری و همچنین قیمت، با یکدیگر تفاوتهایی دارند، برای کسب اطلاعات  بیشتر کلیک کنید.

 

برای مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده لیست قیمت اینجا کلیک کنید.

شرکت چوبینه خدمات نصب دیوارپوش ندارد و این کالا را بدون نصب به فروش می رساند.

شرکت چوبینه خدمات نصب دیوارپوش ندارد و این کالا را بدون نصب به فروش می رساند.

شرکت چوبینه خدمات نصب دیوارپوش ندارد و این کالا را بدون نصب به فروش می رساند.

شرکت چوبینه خدمات نصب دیوارپوش ندارد و این کالا را بدون نصب به فروش می رساند.

ارسال به سراسر کشور

 

 

 

 

نام کالا : دیوارپوش پی وی سی پارس فریم

کشور سازنده دیوارپوش پی وی سی پارس : ایران

عرض دیوارپوش پی وی سی پارس : ... و ... سانتیمتر

طول هر دیوارپوش  : ... متر

پروفیل پارس دارای تسمه ، اسکوتیا و نبشی نیز می باشد.

برای مشاهده لیست قیمت دیوارپوش پی وی سی پارس  کلیک نمائید.

دیوارپوش پی وی سی پارس با کمترین هزینه به سراسر کشور ارسال می گردد.

 

 

طرح های چوب پلی استایرن

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : 127

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : 161

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : 171

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : 174

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : 182

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : 266

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : 275

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : 353

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : 398

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : 547

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : 548

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : 556

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : 587

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : 597

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : 610

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : 611

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : 614

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : 615

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : 621

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : 660

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : 757

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : 818

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : 912

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : 954

 

 

 

 

طرح های پی وی سی

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : P-301

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : P-302

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : P-303

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : P-304

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : P-305

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : P-306

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : P-307

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : P-308

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : P-309

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : P-310

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : P-311

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : P-312

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : P-313

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : P-314

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : P-315

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : P-316

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : P-317

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : P-318

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : P-319

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : P-320

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : P-321

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : P-401

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : P-402

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : P-403

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : P-404

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : P-405

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : P-406

 

دیوار پوش PVC ارزان پارس - دیوار پوش پی وی سی پارس - دیوار پوش پلاستیکی - دیوار پوش ایرانی - دیوارپوش ضد آب

دیوارپوش PVC پارس

کد : P-407

 

 

 

دیوارپوش های طرح سنگ

 

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح سنگ

دیوارپوش PVC پارس

کد : 013

 

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح سنگ

دیوارپوش PVC پارس

کد : 014

 

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح سنگ

دیوارپوش PVC پارس

کد : 018

 

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح سنگ

دیوارپوش PVC پارس

کد : 021

 

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح سنگ

دیوارپوش PVC پارس

کد : 022

 

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح سنگ

دیوارپوش PVC پارس

کد : 026

 

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح سنگ

دیوارپوش PVC پارس

کد : 028

 

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح سنگ

دیوارپوش PVC پارس

کد : 039

 

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح سنگ

دیوارپوش PVC پارس

کد : 040

 

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح سنگ

دیوارپوش PVC پارس

کد : 043

 

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح سنگ

دیوارپوش PVC پارس

کد : 044

 

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح سنگ

دیوارپوش PVC پارس

کد : 051

 

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح سنگ

دیوارپوش PVC پارس

کد : 052

 

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح سنگ

دیوارپوش PVC پارس

کد : 054

 

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح سنگ

دیوارپوش PVC پارس

کد : 057

 

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح سنگ

دیوارپوش PVC پارس

کد : 065

 

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح سنگ

دیوارپوش PVC پارس

کد : 071

 

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح سنگ

دیوارپوش PVC پارس

کد : 072

 

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح سنگ

دیوارپوش PVC پارس

کد : 074

 

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح سنگ

دیوارپوش PVC پارس

کد : 079

 

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح سنگ

دیوارپوش PVC پارس

کد : 083

 

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح سنگ

دیوارپوش PVC پارس

کد : 097

 

 

دیوارپوشهای فانتزی

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح فانتزی

دیوارپوش PVC پارس

کد : 115

 

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح فانتزی

دیوارپوش PVC پارس

کد : 251

 

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح فانتزی

دیوارپوش PVC پارس

کد : 254

 

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح فانتزی

دیوارپوش PVC پارس

کد : 322

 

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح فانتزی

دیوارپوش PVC پارس

کد : 420

 

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح فانتزی

دیوارپوش PVC پارس

کد : 426

 

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح فانتزی

دیوارپوش PVC پارس

کد : 428

 

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح فانتزی

دیوارپوش PVC پارس

کد : 431

 

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح فانتزی

دیوارپوش PVC پارس

کد : 434

 

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح فانتزی

دیوارپوش PVC پارس

کد : 458

 

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح چوب

دیوارپوش PVC پارس

کد : 842

دیوار پوش پی وی سی PVC ایرانی پارس طرح چوب

دیوارپوش PVC پارس

کد : 862


ایمان دهقان در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ گفته:

پی وی سی سفید مات 2400متر

مهدی نامداری در تاريخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ گفته:

سلام جهت دیوار پوش تماس گرفتم

رضا نجفی در تاريخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ گفته:

با سلام نیاز به خرید180 متر دیوار پوش پی وی سی جهت تهران حکیمیه میباشم قیمت با نصب؟

سلام، لطفا برای سفارش با شرکت تماس بگیرید.

کرامت نجاتی۱ در تاريخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ گفته:

میشه نمایندتون توشهرستان بشیم

سلام، در صورت تمایل به دپوی دیوارپوش با شرکت تماس بگیرید و با مدیریت صحبت کنید.

علی دشتی در تاريخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ گفته:

خریدار دیوار پوش 20سانت در 6 مترا pvc

سلام ، برای سفارش با شرکت تماس بگیرید.
دیدگاه خود را بیان کنید