پارکت لمینت کرونوتکس KRONOTEX

021-44356273 - پارکت لمینت کرونوتکس (اصل آلمان)

021-44356334 - فروش انحصاری پارکت لمینت کرونوتکس (اصل آلمان) فقط در چوبینه

پنج‌شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
دکوراسیون داخلی چوبینه 44356273 021 - 44356334 021

پارکت لمینت کرونوتکس KRONOTEX

هشدار در رابطه با ضمانت نامه کتبی کالاها ، اینجا کلیک کنید.

 

 

نام کالا : پارکت لمینت کرونوتکس / PARQUET KRONOTEX / LAMINATE  KRONOTEX

شرکت سازنده پارکت لمینت کرونوتکس : گروه صنعتی کرونوتکس

کشور سازنده پارکت لمینت کرونوتکس : آلمان

استاندارد پارکت لمینت کرونوتکس : AC4

کلاس پارکت لمینت کرونوتکس : 32

ضخامت پارکت لمینت کرونوتکس : 8 میلیمتر

عرض پارکت لمینت کرونوتکس : 19.3 سانتیمتر

طول پارکت لمینت کرونوتکس : 138 سانتیمتر

تعداد تایل در هر بسته : 8 عدد

سطح پوشش هر بسته : 2.131 متر مربع

قیمت پارکت لمینت کرونوتکس : لیست قیمت پارکت لمینت

مشاهده سایر پارکت لمینت های دکوراسیون چوبینه : انواع پارکت لمینت

--------------------------------------------------------------------------

لمینت کرونوتکس کد D437

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس : D437

 

 

لمینت کرونوتکس کد  D406

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس : D406

 

 

لمینت کرونوتکس کد D644

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس : D644

 

 

لمینت کرونوتکس کد D643

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس : D643

 

 

لمینت کرونوتکس کد D725

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس : D725

 

 

لمینت کرونوتکس کد D654

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس : D654

 

 

لمینت کرونوتکس کد D854

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس : D852

 

 

لمینت کرونوتکس کد  D742

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس : D742


 

لمینت کرونوتکس کد D1404

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D1404

 

 

لمینت کرونوتکس کد D1372

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D1372

 

 

لمینت کرونوتکس کد D1460

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D1460

 

 

لمینت کرونوتکس کد D1412

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D1412

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2304

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2304

 

 

لمینت کرونوتکس کد  D1496

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D1496


 

لمینت کرونوتکس کد 2427

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2427

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2404

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2404

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2457

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2457

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2450

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2450

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2731

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2731

 

 

لمینت کرونوتکس کد  D2730

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2730


 

لمینت کرونوتکس کد D2778

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2778

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2777

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2777

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2791

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2791

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2781

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2781

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2928

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2928

 

 

لمینت کرونوتکس کد  D2829

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2829


 

لمینت کرونوتکس کد D2930

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2930

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2929

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2929

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2949

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2949

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2943

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2943

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2957

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2957

 

 

لمینت کرونوتکس کد  D2955

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2955


 

لمینت کرونوتکس کد D2980

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2980

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2959

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2959

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2985

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2985

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2984

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2984

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2990

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2990

 

 

لمینت کرونوتکس کد  D2986

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2986


 

لمینت کرونوتکس کد D3066

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D3066

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2991

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2991

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2940

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2940

 

 

لمینت کرونوتکس کد D3068

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D3068

 

 

لمینت کرونوتکس کد D2961

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2961

 

 

لمینت کرونوتکس کد  D2958

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D2958


 

لمینت کرونوتکس کد D3007

LAMINATE FLOORING KRONOTEX

پارکت لمینت کرونوتکس

کد پارکت لمینیت کرونوتکس :D3007