قرنیز MDF کرونوگرین KRONO GREEN

قرنیز کرونوگرین,قرنیز KRONOGREEN

انواع و اقسام قرنیز ها در طرحها و رنگهای بسیار متنوع - KRONOGREEN - کرونوگرین

جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

قرنیز MDF کرونوگرین KRONO GREEN


نام کالا : قرنیز کرونو گرین / CORNIC KRONOGREEN

جنس قرنیز : ام دی اف/MDF

جنس روکش قرنیز : پی وی سی/PVC

شرکت سازنده قرنیز : کرونو گرین

کشور سازنده قرنیز کرونو گرین : ایران - روکش آلمانی

ارتفاع قرنیز کرونو گرین : 7 سانتیمتر و 9 سانتیمتر

طول قرنیز کرونو گرین : 3.66 متر

سایر پروفیل های کرونو گرین : اسکوتیا _ میت _ نبشی تاشو _ گرده ماهی _ میانه

قیمت قرنیز کرونو گرین : لیست قیمت قرنیز

-------------------------------------------------------------------------------

قرنیز MDF کرونوگرین

کد قرنیز : 101

 

قرنیز MDF کرونوگرین

کد قرنیز : 102

 

قرنیز MDF کرونوگرین

کد قرنیز : 103

 

قرنیز MDF کرونوگرین

کد قرنیز : 104

 

قرنیز MDF کرونوگرین

کد قرنیز : 105

 

قرنیز MDF کرونوگرین

کد قرنیز : 106

 

قرنیز MDF کرونوگرین

کد قرنیز : 107

 

قرنیز MDF کرونوگرین

کد قرنیز : 109

 

قرنیز MDF کرونوگرین

کد قرنیز : 110

 

قرنیز MDF کرونوگرین

کد قرنیز : 111

 

قرنیز MDF کرونوگرین

کد قرنیز : 113

 

قرنیز MDF کرونوگرین

کد قرنیز : 115

 

قرنیز MDF کرونوگرین

کد قرنیز : 117

 

قرنیز MDF کرونوگرین

کد قرنیز : 116

 

قرنیز MDF کرونوگرین

کد قرنیز : 118

 

قرنیز MDF کرونوگرین

کد قرنیز : 119

 

قرنیز MDF کرونوگرین

کد قرنیز : 120

 

قرنیز MDF کرونوگرین

کد قرنیز : 122

 

قرنیز MDF کرونوگرین

کد قرنیز : 125

 

قرنیز MDF کرونوگرین

کد قرنیز : 127

 

قرنیز MDF کرونوگرین

کد قرنیز : 129

 

قرنیز MDF کرونوگرین

کد قرنیز : 130

 

قرنیز MDF کرونوگرین

کد قرنیز : 132

 

قرنیز MDF کرونوگرین

کد قرنیز : 135

 

قرنیز MDF کرونوگرین

کد قرنیز : 140

 

قرنیز MDF کرونوگرین

کد قرنیز : 150

 

قرنیز MDF کرونوگرین

کد قرنیز : 160

 

قرنیز MDF کرونوگرین

کد قرنیز : 201

 

قرنیز MDF کرونوگرین

کد قرنیز : 202

 

قرنیز MDF کرونوگرین

کد قرنیز : 203

 

قرنیز MDF کرونوگرین

کد قرنیز : 204

قرنیز MDF کرونوگرین

کد قرنیز : 205


دیدگاه خود را بیان کنید