اعزام کارشناس به محل پروژه

اعزام کارشناس چوبینه به محل پروژه و آوردن نمونه محصولات

اعزام کارشناس چوبینه به محل پروژه و آوردن نمونه محصولات

جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶
دکوراسیون داخلی چوبینه 44356273 021 - 44356334 021

مشتریان گرامی می توانند برای بررسی متراژ و رقم پروژه و همچنین بازدید فنی و آوردن نمونه محصولات به محل نصب، در خواست کارشناس نمایند؛ مبلغ اعزام کارشناس به محل 50 هزار تومان می باشد که در صورت خرید از مبلغ کل فاکتور کسر می گردد و رایگان محاسبه خواهد شد، لکن در صورتی که خریدی صورت نگیرد، مبلغ فوق به عنوان هزینه ایاب و ذهاب کارشناس لحاظ می گردد.


دیدگاه خود را بیان کنید