اعزام کارشناس به محل پروژه

اعزام کارشناس چوبینه به محل پروژه و آوردن نمونه محصولات

اعزام کارشناس چوبینه به محل پروژه و آوردن نمونه محصولات

یک‌شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷

مشتریان گرامی می‌توانند برای اندازه‌گیری و همچنین بازدید فنی از پروژه، در خواست کارشناس نمایند؛ هزینه اعزام کارشناس به محل 50 هزار تومان می باشد.


دیدگاه خود را بیان کنید