• فروش ویژه انواع کاغذ دیواری با قیمتهایی استثنائی 44034158 - 44034157
    فروش ویژه انواع کاغذ دیواری با قیمتهایی استثنائی 44034158 - 44034157
  • انواع پارکت لمینت از برترینهای دنیا  44034158 - 44034157
    انواع پارکت لمینت از برترینهای دنیا 44034158 - 44034157

توجه : دلیل اختلاف قیمت استیکرهای آرتیناژ با سایر استیکر های موجود در بازار، اینست که جنس استیکرهای آرتیناژ از پارچه مخمل می باشد و علاوه بر دوام بیشتر بسیار شکیلتر جلوه می کنند.

توجه : کلیه استیکرها در 8 رنگ : مشکی ، قرمز ، زرشکی ، آبی روشن ، سورمه ای ، سبز یشمی ، خردلی ، قهوه ای ، موجود هستند.

کد استیکر 101
سایز استیکر 107*120
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 200.000 تومان
قیمت سایر رنگها
150.000 تومان

 

 

کد استیکر 102
سایز استیکر 48*100
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 200.000 تومان
قیمت سایر رنگها
150.000 تومان

 

  

 

کد استیکر 103
سایز استیکر 54*100
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 200.000 تومان
قیمت سایر رنگها
150.000 تومان

 

 

 

 

کد استیکر 104
سایز استیکر 107*120
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 200.000 تومان
قیمت سایر رنگها
150.000 تومان

 

 

 

 

 

کد استیکر 105
سایز استیکر 150*148
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 200.000 تومان
قیمت سایر رنگها
150.000 تومان

 

 

 

 

 

کد استیکر 106
سایز استیکر 68*120
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 200.000 تومان
قیمت سایر رنگها
150.000 تومان

 

 

 

کد استیکر 107
سایز استیکر 120*88
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 200.000 تومان
قیمت سایر رنگها
150.000 تومان

 

 

 

 

کد استیکر 108
سایز استیکر 45*100
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 250.000 تومان
قیمت سایر رنگها
200.000 تومان

 

 

 

کد استیکر 109
سایز استیکر 120*53
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 200.000 تومان
قیمت سایر رنگها
150.000 تومان

 

 

 

 

کد استیکر 110
سایز استیکر 130*150
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 220.000 تومان
قیمت سایر رنگها
170.000 تومان

 

 

 

کد استیکر 111
سایز استیکر 60*130
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 200.000 تومان
قیمت سایر رنگها
150.000 تومان

 

 

 

 

کد استیکر 112
سایز استیکر 85*100
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 200.000 تومان
قیمت سایر رنگها
150.000 تومان

 

 

 

کد استیکر 113
سایز استیکر 200*90
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 200.000 تومان
قیمت سایر رنگها
150.000 تومان

 

 

 

 

کد استیکر 114
سایز استیکر 80*120
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 200.000 تومان
قیمت سایر رنگها
150.000 تومان

 

 

 

کد استیکر 115
سایز استیکر 250*100
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 300.000 تومان
قیمت سایر رنگها
250.000 تومان

 

 

 

 

کد استیکر 116
سایز استیکر 60*170
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 220.000 تومان
قیمت سایر رنگها
170.000 تومان

 

 

 

 

کد استیکر 117
سایز استیکر 50*150
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 200.000 تومان
قیمت سایر رنگها
150.000 تومان

 

 

 

 

 

کد استیکر 118
سایز استیکر 70*170
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 250.000 تومان
قیمت سایر رنگها
200.000 تومان

 

 

 

 

 

کد استیکر 119
سایز استیکر 150*70
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 270.000 تومان
قیمت سایر رنگها
220.000 تومان

 

 

 

 

 

کد استیکر 120
سایز استیکر 80*120
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 200.000 تومان
قیمت سایر رنگها
150.000 تومان

 

 

 

 

کد استیکر 121
سایز استیکر 150*180
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 210.000 تومان
قیمت سایر رنگها
160.000 تومان

 

 

 

 

 

کد استیکر 122
سایز استیکر 200*150
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 150.000 تومان
قیمت سایر رنگها
100.000 تومان

 

 

 

 

کد استیکر 123
سایز استیکر 104*40
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 150.000 تومان
قیمت سایر رنگها
100.000 تومان

 

 

 

 

 

کد استیکر 124
سایز استیکر 80*160
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 170.000 تومان
قیمت سایر رنگها
120.000 تومان

 

 

 

 

کد استیکر 125
سایز استیکر 60*120
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 210.000 تومان
قیمت سایر رنگها
160.000 تومان

 

 

 

 

کد استیکر 126
سایز استیکر 120*80
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 170.000 تومان
قیمت سایر رنگها
120.000 تومان

 

 

 

کد استیکر 127
سایز استیکر 250*100
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 250.000 تومان
قیمت سایر رنگها
200.000 تومان

 

 

 

 

کد استیکر 128
سایز استیکر 100*200
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 250.000 تومان
قیمت سایر رنگها
200.000 تومان

 

 

 

کد استیکر 129
سایز استیکر 200*80
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 250.000 تومان
قیمت سایر رنگها
200.000 تومان

 

 

 

 

کد استیکر 130
سایز استیکر 200*70
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 250.000 تومان
قیمت سایر رنگها
200.000 تومان

 

 

 

کد استیکر 131
سایز استیکر 40*180
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 300.000 تومان
قیمت سایر رنگها
250.000 تومان

 

 

 

 

 

کد استیکر 132
سایز استیکر 150*85
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 240.000 تومان
قیمت سایر رنگها
190.000 تومان

 

 

 

 

کد استیکر 133
سایز استیکر 200*30
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 200.000 تومان
قیمت سایر رنگها
150.000 تومان

 

 

 

 

کد استیکر 134
سایز استیکر 120*60
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 310.000 تومان
قیمت سایر رنگها
260.000 تومان

 

 

 

کد استیکر 135
سایز استیکر 100*100
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 210.000 تومان
قیمت سایر رنگها
160.000 تومان

 

 

 

 

 

کد استیکر 136
سایز استیکر 60*120
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 180.000 تومان
قیمت سایر رنگها
130.000 تومان

 

 

 

 

کد استیکر 137
سایز استیکر 70*180
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 380.000 تومان
قیمت سایر رنگها
330.000 تومان

 

 

 

 

 

کد استیکر 138
سایز استیکر 60*130
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 250.000 تومان
قیمت سایر رنگها
200.000 تومان

 

 

 

 

کد استیکر 139
سایز استیکر 150*150
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 200.000 تومان
قیمت سایر رنگها
150.000 تومان

 

 

 

 

 

کد استیکر 140
سایز استیکر 30*90
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 150.000 تومان
قیمت سایر رنگها
100.000 تومان

 

 

 

 

کد استیکر 141
سایز استیکر 88*86
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 190.000 تومان
قیمت سایر رنگها
140.000 تومان

 

 

 

 

 

کد استیکر 142
سایز استیکر 105*140
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 270.000 تومان
قیمت سایر رنگها
220.000 تومان

 

 

 

 

کد استیکر 143
سایز استیکر 116*116
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 150.000 تومان
قیمت سایر رنگها
100.000 تومان

 

 

 

 

 

کد استیکر 144
سایز استیکر 209*119
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 350.000 تومان
قیمت سایر رنگها
300.000 تومان

 

 

 

 

کد استیکر 145
سایز استیکر 65*142
جنس استیکر جیر مخمل
قیمت رنگ مشکی 150.000 تومان
قیمت سایر رنگها
100.000 تومان

 

 

 

 

 

شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳13:54
بازدید روز ۲۹۷۹
بازدید دیروز ۳۸۱۱
بازديد ماه ۱۱۹۵۲۰
كل بازديدها ۲۵۶۱۳۵۴
افراد آنلاين ۸۹
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط سنادیتا
طراحی سایت