برای خرید پارکت لمینت ابعاد مورد نیاز را اندازه بگیرید

برای خرید پارکت لمینت مساحت کف و محیط دیوارها را اندازه گیری کنید

برای خرید پارکت لمینت مساحت کف و محیط دیوارها را اندازه گیری کنید

جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷

اندازه گیری پارکت لمینت و قرنیز و ابزار جانبی

✔️ ابتدا مساحت قسمتهایی را که میخواهید پارکت لمینت کنید را اندازه بگیرید، به این ترتیب که طول و عرض هر قسمت را در هم ضرب کنید و یادداشت نمائید و در انتها اعداد به دست آمده را باهم جمع کنید.

✔️ محیط کار را برای نصب قرنیز اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

✔️ اندازه طول چهارچوب درب ها (اندازه ورودی درب اتاق ها) را اندازه بگیرید.

✔️ در انتها هرجایی که نمیتوان قرنیز نصب کرد را جداگانه اندازه بگیرید، مانند زیر درب کمد دیواری ، زیر درب سرویسها ، دور شومینه ، دور کانتر آشپزخانه و هرجایی که نمیشود قرنیز نصب کرد.

✔️ هنگام مراجعه حضوری به شرکت، اندازه ها را به همراه داشته باشید.

✔️ کارشناس فروش چوبینه در شرکت ، متراژ مورد نیاز پارکت لمینت و قرنیز و پروفیل های جانبی را برای شما محاسبه می نمایند.

 

اگر پرسشی دارید با ما تماس بگیرید

44356273 021

44356334 021

4060791 0990

4060792 0990دیدگاه خود را بیان کنید