برچسب طرح آجر قرمز مناسب برای دیوار کاشی بین کابینتی

برچسب طرح آجر قرمز مناسب برای چسباندن روی کاشی بین کابینتی آشپزخانه

برچسب طرح آجر قرمز مناسب برای چسباندن روی کاشی بین کابینتی آشپزخانه

دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰

برچسب طرح آجر قرمز مناسب برای چسباندن روی کاشی بین کابینتی آشپزخانه

برای اینکه پس از نصب برچسب، بند بین کاشی ها مشخص نباشد، بایستی از طرحهای نسبتا شلوغ و طرح برجسته استفاده شود، در غیر این صورت بند بین کاشی ها مشخص خواهد شد.


دیدگاه خود را بیان کنید